Kontakt

Przewierty PDB Krzysztof Nowak

34-325 Łodygowice ul. Spacerowa 56

Krzysztof Nowak tel. 512-689-491

NIP: 5532458653      REGON: 241971406

Nr konta: Idea bank 10 1950 0001 2006 0495 4929 0002

E-mail: przewiertypdb@o2.pl

- przewierty horyzontalne (sterowane)

- budowa sieci wodociągowych

- budowa sieci sanitarnych, deszczowych

- instalacje elektryczne